Wat heeft die saaie PDCA cyclus met ambitie te maken?

Zegt de naam William Edwards Deming u wat? Waarschijnlijk niet. Evenmin als de ‘kwaliteitscirkel van Deming’. Of gaat er al een belletje rinkelen? Maar als ik zeg: PDCA weet u het vast: Plan Do Check Act! Een verbetermodel om continu te blijven werken aan verbetering van processen, diensten en producten. 

 

Vrij vertaald: eerst doelmatig bepalen waar je naartoe wilt gaan, vervolgens pas gerichte acties ondernemen, daarna tijd inruimen voor analyse en van daaruit nieuwe acties inplannen.

 

Maar zijn deze stappen ook toepasbaar op menselijk gedrag? En teamontwikkeling? Eigenwijs als wij zijn bij het AmbitieHuis hebben we deze iets aangepast. We staan namelijk allemaal op de schouders van giganten, zoals Newton ooit zei. 

 

Specifiek bij het ontwikkelen van mensen en/of teams hebben wij de stappen: Doel – Doen – Groei – Bloei genoemd. Daarnaast zijn we per fase gaan kijken welke componenten van menselijk gedrag je nodig hebt. Elk van deze hoofdpijlers bevat drie ambitie-componenten.  

 

Doel: bij het behalen van de ambitie is het evident dat er een richting is aan het ontwikkelen. Weet ik waar ik op zowel langere termijn wil bereiken, als op korte termijn? En, wellicht belangrijker, heb ik de juiste (groei)mindset om ook daadwerkelijk met deze ambities aan de slag te gaan?

 

Voor het bepalen van een DOEL zijn drie zaken bepalend: lange termijn visie, korte termijn doelstellingen en geloof in jezelf. Een visie hebben (voor de langere termijn) klinkt hoogdravend, maar hoeft dat niet te zijn. Een visie cq lange termijndoel kan ook zijn om alle veranderingen bij te houden, blijvend inzetbaar te zijn of mee te gaan met alle nieuwe technologieën. 

 

Het hebben van focus helpt je om de grotere doelen te vertalen naar de korte termijn. Om prioriteiten te stellen en op dagbasis te doen wat je wilt doen. En mindset helpt je om geloof te hebben in je eigen ontwikkeling. Ik maak het namelijk vaak mee dat mensen zichzelf op voorhand al wijsmaken dat ze iets niet kunnen en zichzelf daarmee automatisch beperken. Niet omdat je iets niet kunt, maar omdat je denkt dat je het niet kan.

 

Bouke de Boer, samen met zijn vrouw Dorien grondlegger van het NTI-NLP zegt altijd: “Of je nu zegt dat je het kan, of dat je nu zegt dat je het niet kan, je krijgt altijd gelijk”. Als je maar lang genoeg roept dat je geen talenknobbel hebt, zal je jezelf niet stimuleren om een taal te leren. Maar als je tegen jezelf zegt dat het goed voor je zou zijn om beter Nederlands te kunnen spreken of schrijven, sta je er automatisch al meer open voor.

 

Om je DOEL vast te kunnen stellen zijn dus van belang: Visie, Focus en Mindset!

 

Lees hier meer over onze manier van ontwikkelen door middel van het DOEL – DOEN – GROEI – BLOEI model. 

Michael van Leijen
michael@ambitiehuis.nl