Hoe maken we samen Ambities waar?

Samen ambities waarmaken doen we door middel van gerichte trainingen en programma’s die op maat worden gemaakt. Voor elk van de vier fasen, doel, doen, groei en bloei en de onderliggende twaalf componenten hebben we oplossingen hoe dit te realiseren. Soms heeft een bedrijf behoefte aan ondersteuning binnen één fase of component en veel vaker zien we dat er op verschillende onderdelen verbetering kan worden behaald.

Van A naar B

Onze trainingen hebben de mogelijkheid meerdere fasen en componenten te combineren. Een bedrijf dat bijvoorbeeld het eigenaarschap wil vergroten, feedback wil stimuleren en focus wil aanbrengen helpen wij met een programma hoe dit te realiseren.

 

Wij kiezen voor programma’s waarin we in kleine, concrete stappen gaan voor blijvende verandering. Samen bepalen we de ambitie en maken wij programma’s op maat. Onze ervaring leert dat mensen harder lopen voor zelfgekozen acties waarmee ze morgen mee aan de slag kunnen. Wij dagen de mensen uit deze acties praktisch te formuleren en begeleiden de ontwikkeling.

 

Daarnaast staat het AmbitieHuis voor groeigarantie. Als jij geen groei hebt ervaren hebben wij het niet goed gedaan en lossen wij het op.

Doel

Fase 1 bestaat uit het stellen van een doel. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen en bedrijven met  een doel en een plan succesvoller zijn dan degene die dit niet hebben. Maar wat is je doel eigenlijk?

 

  • En als je het in je hoofd hebt hoe formuleer je het dan zo dat je medewerkers en collega’s dit ook begrijpen?
  • En is het misschien beter om medewerkers te betrekken bij het stellen van doelen?
  • En als je jouw doel op papier hebt waar begin je dan?
  • En geloof je wel dat je doel realistisch is en niet alleen een mooie droom?

 

Heel veel vragen die in fase één de revue passeren en waar je als bedrijf een antwoord op wilt hebben om te weten waar je naartoe wilt. Het scherp krijgen van je doel en het maken van een plan doen we aan de hand van drie kenmerken:

Visie

Wat is je vergezicht, waar wil je over drie maanden een half jaar of een jaar staan? Een richting waar je naartoe wilt is belangrijk om gezamenlijk na te streven. Zo werk je met z’n allen aan dezelfde droom.

Focus

En als je eenmaal een vergezicht hebt is het belangrijk te weten waar je dan morgen of komende week mee begint. Want een doel zonder concrete actie blijft een mooie droom.

Mindset

Het geloof in je eigen kunnen. Er zijn veel mensen die doelen stellen en deze alleen niet realiseren. Het geloof dat dit ook echt kan is niet aanwezig. We noemen dit een statische mindset. Mensen met een groeimindset zien kansen en zijn succesvoller in het realiseren van hun doelen. Het mooie is, dit kun je leren!

Herken je één of meerdere vraagstukken? Op elke vraag hebben wij voor jou een antwoord in de vorm van een training of programma. Neem contact op om samen te bekijken wat we kunnen betekenen voor jou of je bedrijf.

Doen

In fase 2 gaan we aan de slag met de plannen om onze doelen te realiseren. Een plan is goed en wordt pas krachtig wanneer we hier concrete acties aan koppelen. In de doen fase loop je tegen verschillende uitdagingen aan die mede bepalen of je de gestelde ambities gaat realiseren. Want om te doen is het hebben van een visie, focus en een groeimindset niet voldoende.

 

Het realiseren van je doelen dmv concrete acties doen we aan de hand van de volgende kenmerken:

Zelfvertrouwen

Zijn mijn kwaliteiten voldoende om de ambitie waar te maken en heb ik voldoende probleemoplossend vermogen? En ben ik assertief genoeg om goed voor mezelf op te komen? Deze componenten meten we bij Zelfvertrouwen. Uiteindelijk heb je voldoende vertrouwen in jezelf nodig om je ambitie waar te maken en alle ‘beren op de weg’ te kunnen wegjagen.

Motivatie

Bij Motivatie zijn autonomie (hoeveel vrijheid en ruimte krijg ik?), competentie (hoe goed ben ik in mijn vak?), en verbondenheid (wat draagt mijn werk bij aan anderen?) belangrijk. Voldoende vrijheid, waardering en weten wat de toegevoegde waarde van je werk is helpen je om te gaan doen.

Eigenaarschap

Heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Voor je werk, voor je privé situatie en voor je persoonlijke geluk. Je beseft dat uitsluitend jij verantwoordelijk bent voor je eigen leven en het bereiken van je ambitie. Bovendien weet je dat je sommige omstandigheden niet kunt veranderen, maar wel hoe jij reageert op die omstandigheden. Neem ik dus volledige verantwoordelijkheid voor het bereiken van de ambities.

Herken je één of meerdere vraagstukken? Op elke vraag hebben wij voor jou een antwoord in de vorm van een training of programma. Neem contact op om samen te bekijken wat we kunnen betekenen voor jou of je bedrijf.

Groei

In fase 3 gaat het over groeien. Bij Groei gaan we na wat je nodig hebt om vol te houden. Dit gaat verder dan vaardigheden en kennis, want die zijn relatief eenvoudig op te doen als je eenmaal weet wat je wilt en besloten hebt om het te doen. Groei ontstaat pas bij voldoende wilskracht, gezondheid en hoe je omgaat met tegenslag. Het is namelijk niet de vraag of het een keer tegenzit maar hoe je ermee omgaat.

 

Wat helpt jou om te groeien en tegenslag het hoofd te bieden:

Wilskracht

Heeft te maken met geconcentreerd volhouden. Wat als er verleidingen komen: laat je jezelf afleiden of houd je vol? Hoeveel prioriteit geef je aan je eigen ambitie als er andere belangrijke zaken spelen? Wilskracht helpt je om vast en vol te kunnen houden aan je ambitie. En je omgeving zo in te richten dat de kans op fouten minimaal wordt. Ik creëer de structuur die nodig is om de ambities te realiseren.

Vitaliteit

Hoe fit ben ik? Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat lichamelijke gezondheid belangrijk is voor het bereiken van ambities was al bekend. Tegenwoordig komt uit wetenschappelijke hoek ook steeds meer steunbewijs dat ook onderhoud aan onze geest hiervoor essentieel is. Ben ik gezond van lichaam en geest en heb ik voldoende energie.

Veerkracht

Het is niet de vraag of we tegenslag ervaren maar hoe we ermee omgaan. Uit wetenschappelijk psychologisch onderzoek blijkt dat gelukkig zijn niet altijd te maken heeft met de omstandigheden. Veel belangrijker blijkt te zijn hoe iemand omgaat met die omstandigheden. Heeft het begrip ‘fout’ een negatieve betekenis, of is het juist een kans om te leren? Mag je fouten maken, of moet je fouten maken? Ben ik in staat om op een positieve manier met tegenslagen om te gaan.

Herken je één of meerdere vraagstukken? Op elke vraag hebben wij voor jou een antwoord in de vorm van een training of programma. Neem contact op om samen te bekijken wat we kunnen betekenen voor jou of je bedrijf.

Bloei

In fase 4 gaat het over terugkoppeling. Om gedurende het proces van het realiseren van je ambitie echt tot bloei te komen, is terugkoppeling noodzakelijk. Het helpt je bij het vinden van antwoorden op vragen als: zit ik nog wel op de juiste weg? Waar kan ik mijzelf nog in verbeteren? Hoe kijken anderen naar mij? Wat worden mijn volgende stappen? Terugkoppeling van collega’s, klanten en anderen helpt je te verbeteren.

Feedback

Om te weten of je op de goede weg zit, is terugkoppeling van groot belang. Mensen die actief teruggekoppeld krijgen wat ze goed doen en wat nog beter kan, presteren over het algemeen beter. Je krijgt bevestiging dat je op de goede weg zit, of juist het tegenovergestelde. In ieder geval: zonder de juiste tussentijdse feedback is het onwaarschijnlijk dat je je doel haalt.

Zelfreflectie

Ben ik in staat te reflecteren op de dingen die ik doe of niet doe, wat zegt dit over mij? Des te meer je jezelf verantwoordelijk maakt voor het bereiken van je ambitie, des te groter de kans dat dit ook lukt. Andersom: des te meer schuld je geeft aan zaken buiten jezelf (een ander, de maatschappij, de politiek, enz.) des te meer macht je uit handen geeft. En daarmee verklein je jouw slagingskans op het realiseren van ambities.

Bijsturing

Hoe mooi een oorspronkelijke ambitie ook was, soms blijkt deze minder haalbaar dan in eerste instantie gedacht of duurt het gewoon wat langer. In het meest positieve scenario zijn doelen sneller bereikt dan verondersteld. In beide gevallen vraagt dit om bijsturing. Hoe scherp je je ambitie aan!

Herken je één of meerdere vraagstukken? Op elke vraag hebben wij voor jou een antwoord in de vorm van een training of programma. Neem contact op om samen te bekijken wat we kunnen betekenen voor jou of je bedrijf.