Privacy statement en Algemene Voorwaarden

Privacy Statement

Samenvatting

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe het AmbitieHuis omgaat met uw gegevens. Inzake de (persoons-)gegevensbescherming (General Data protection Regulation GDPR) verklaren wij de regelgeving in ons bedrijfsproces te hebben ingevoerd en wij leveren deze volledig na.

Deze website beschikt over één of meerdere contactformulieren waar bezoekers hun contactgegevens en hun informatieaanvraag kunnen achterlaten. Aan de hand van het contactformulier worden de mensen door het AmbitieHuis geïnformeerd over het betreffende onderwerp. Deze informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden omtrent andere producten of andere diensten.

 

AmbitieHuis is toegewijd aan het beschermen en respecteren van je privacy, en we zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken om je account te beheren en om de producten en diensten te leveren waar je ons om hebt gevraagd. Van tijd tot tijd willen wij contact met je opnemen over onze producten en diensten, en andere inhoud die je interessant zou kunnen vinden. Als je ermee instemt dat wij contact met je opnemen, vink dan hieronder aan hoe je wilt dat wij contact met je opnemen:

 

 

Website

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij volgen onze website bezoekers via Google Analytics.

 

 

Welke gegevens worden door het AmbitieHuis vastgelegd?

  • » uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
  • » het product waar u interesse in toont
  • » gebruikersvoorkeuren en overige aanvullingen voor de ideale klantoplossing

 

 

Waar gebruikt het AmbitieHuis deze gegevens voor?

Wij gebruiken deze informatie om u het juiste product te adviseren. Wij versturen u alleen informatie omtrent producten en/of diensten waar u interesse in hebt getoond. Wij sturen u naar aanleiding van uw reactie op deze website geen advertenties of nieuwsbrieven omtrent overige producten uit ons assortiment.

 

 

Beheer van de gegevens

Het AmbitieHuis beheert bovenstaand genoemde gegevens. Het AmbitieHuis zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde toegang.

 

 

 

Delen van de gegevens

Wij zullen uw gegevens nooit delen met derden of andere belanghebbenden aangaande producten of diensten waar u geen vraag over heeft gesteld aan ons. Wij richten ons zuiver en alleen op het invullen van uw klantbehoefte. Het AmbitieHuis gebruikt uw gegevens niet voor handel in persoonsgegevens.

 

 

Gegevens verwijderen

Het AmbitieHuis verwijdert alle informatie die ouder is dan 2 jaar. U kunt zich via info@ambitiehuis.nl afmelden voor nadere contactlegging.

 

 

Vragen?

het AmbitieHuis neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. www.ambitiehuis.n/contact

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van het
AmbitieHuis B.V..

 

1. Inschrijving en afspraken

Door een inschrijving op een opleiding/cursus/training van het AmbitieHuis B.V. gaat
u een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld op de website
en/of in de offerte en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier
vermeld. Indien er voor de opleiding/cursus/training specifieke voorwaarden van
toepassing zijn, dan zijn deze expliciet vermeld. De diensten en ondersteuning
voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De
overeenkomst komt tot stand zodra AmbitiieHuis B.V. uw aanvaarding van het
aanbod heeft ontvangen.de ontvangst daarvan heeft bevestigd.

 

Als u tot inschrijving van een opleiding/cursus/training overgaat is de overeenkomst
voor de totale studieduur van toepassing, en het AmbitieHuis verwacht dat u actief
aan de opleiding/cursus/training deel zult nemen. U mag van het Ambitiehuis
verwachten dat de opleiding/cursus/training wordt aangeboden door gekwalificeerde
AmbitieSpecialisten uit de praktijk. Het AmbitieHuis zal u helder informeren over de
acties die wij van cursisten verwachten.

 

Er geldt een bedenktijd tot 14 werkdagen voor aanvang van de
opleiding/cursus/training. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf
van redenen ontbinden.

 

2. Betalingsmogelijkheden

De kosten voor de opleiding/cursus/training vindt u op onze website of staat vermeld
in de aan u toegestuurde offerte. De betaling dient voor aanvang van de cursus
plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

 

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan het
AmbitieHuis u de toegang tot de opleiding/cursus/training ontzeggen tot de betaling is
voldaan. Indien het AmbitieHuis een incassoprocedure start, wordt de vordering
uitgebreid tot het gehele bedrag aangevuld met incasso- en bijkomende kosten.
U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting
inzake cursusgeld en overige kosten,.

 

3. Studie- en serviceduur

Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele opleiding/cursus/training
waarvoor u zich hebt aangemeld. U kunt de opleiding uitsluitend voortijdig beëindigen
overeenkomstig de voorwaarden van de voortijdige beëindiging (zie punt 4).

 

4. Voortijdige beëindiging

Bij het AmbitieHuis schrijft u zich in voor het complete programma van de cursus.
Annulering van de cursus is niet mogelijk. Wanneer u toch voortijdig de
opleiding/cursus/training wenst te beëindigen, dan gaat het AmbitieHuis graag met u
in gesprek om tot een passende oplossing te komen (zie punt 5.).

 

5. Groeigarantie​

Het AmbitieHuis werkt met Groeigarantie en dit garanderen we. Als u tijdens een
opleiding/cursus/training geen Groei ervaart, dan krijgt u uw geld terug. Voordat het
AmbitieHuis overgaat tot het crediteren van het cursusbedrag dient de cursist één
uur vrij te maken voor het AmbitieHuis. In dit uur gaat de cursist in gesprek met het
AmbitieHuis, zodat het AmbitieHuis zich kan verbeteren. Het AmbitieHuis behoudt
zich altijd het recht om na dit gesprek af te zien van creditering van het cursusgeld
als blijkt dat:

– De cursist argumenten aandraagt die vooraf feitelijk zijn te weerleggen
(locatie, prijs, tijd en inhoud op hoofdlijnen).
– De cursist de cursus niet bij hem/haar vindt passen.
– De cursist niet de gehele cursus/opleiding/training heeft gevolgd.

 

6. Klantenservice

Het AmbitieHuis doet er uiteraard alles aan om fouten in de opleiding/cursus/training
te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meldt u dat zo snel mogelijk
aan info@ambitiehuis.nl Het AmbitieHuis zal alles in het werk stellen om dit
vervolgens zo spoedig mogelijk en naar uw volle tevredenheid te verhelpen. Onze
klantenservice is per e-mail (info@nltraining) bereikbaar en u kunt ook rechtstreeks
contact opnemen middels de genoemde telefoonnummers op de website. Tijdens de
gehele procedure zal er altijd worden gehandeld in overeenstemming met het
Privacyreglement van het AmbitieHuis. Een eventuele aanspraak op
schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door u betaalde lesgeld.

 

7. Wet bescherming persoonsgegevens

Wij maken u in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens er op attent
dat de door u verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden
opgenomen in onze (klanten)administratie. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken
om u te informeren over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Verder
gaat u met het ondertekenen van uw cursuscontract akkoord met het uitwisselen van
uw Naam, Adres, Woonplaats en Telefoonummer (NAWT-gegevens) en informatie
betreffende examens en certificaten.

 

Het AmbitieHuis verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar
hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten
weten. Het AmbitieHuis heeft een Privacyreglement opgesteld dat u op de website
www.ambitiehuis.nl kunt vinden.

 

8. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door
AmbitieHuis worden gewijzigd. AmbitieHuis zal wijzigingen minimaal twee weken
voor ingangsdatum publiceren op haar website.