Leiderschap op afstand

Binnen het AmbitieHuis is Michael onze wandelende bibliotheek. Vraag hem naar een willekeurig onderwerp op gebied van leiderschap, sales of teambuilding en hij begint te oreren over allerlei feitjes en weetjes. Het liefst somt hij ook nog een paar recente wetenschappelijke artikelen op inderdaad, soms slaat hij een beetje door, maar dat hij veel weet over deze onderwerpen staat als een paal boven water! 

Recentelijk vroegen we hem naar wat de impact van werken op afstand voor leidinggevenden. Wat betekent dit voor hen? Welke tips heeft hij voor ze? Hoe ga je als leidinggevende om met collega’s die je niet meer dagelijks “in het echt” ziet. 

Dat hoefden we hem geen twee keer te vragen. Onmiddellijk combineerde hij een recent artikel van Ben Tiggelaar en een artikel uit het FD van zaterdag 28 maart met onze eigen Ambitie componenten. 

Hier de tips:

 1. Visie: Stel een diagnose: wat is de impact op onze organisatie en behoeft acute aandacht? Hoe staan de zaken er werkelijk voor? Denk ik dat of weet ik dat? Zorg dat niet de angst regeert maar de feiten. Herijk je visie en stel deze opnieuw vast voor de komende 6 maanden.
 2. Focus: Goed leiderschap betekent verstandige besluiten nemen, ondanks tijdsdruk, onzekerheid en stress. Laat je niet afleiden, kies voor urgente EN belangrijke zaken. Bij voorkeur zelfs voor belangrijke maar nog niet urgente zaken. Definitie van ‘belangrijk’: de visie die je opnieuw hebt vastgesteld (zie 1. Visie).
 3. Mindset: Ga er niet van uit dat mensen foutloos werken, ga actief op zoek naar fouten om deze te verbeteren. Een oplossingsgerichte houding ontstaat alleen als mensen ook echt vrijuit mogen benoemen waar ze tegen aanlopen. Stimuleer eigen oplossingen en waak ervoor tips / adviezen te geven. Blijf dus leren, juist nu! Stel jezelf continu de vraag: wat wil ik van deze crises leren? Welke kans / gelegenheid biedt dit ons? Daag jezelf en anderen uit om dingen anders te doen. Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan. Grijp de kans aan om te doen wat je altijd al had willen doen maar nooit de tijd / gelegenheid voor hebt gehad. 
 4. Zelfvertrouwen: Wees scheutig met complimenten (juist nu!) en beperk controles tot het minimum. Zelfvertrouwen neemt niet toe als je veel gecontroleerd wordt. Benadruk het vertrouwen dat je hebt in een ieder en benoem specifiek de kwaliteiten van een ieder! Spreek vertrouwen uit in je team, wie vertrouwen zaait zal dit oogsten. Wie angst zaait… enfin, je snapt wat ik bedoel. 
 5. Motivatie: Motiveer je collega’s door continu te communiceren. Wat is er aan de hand, wat zijn de oorzaken, wat kunnen we eraan doen? Hoe duidelijker het is wat de toegevoegde waarde is van wat men doet, hoe meer gemotiveerd men is. En: vraag veel en vaak naar persoonlijke omstandigheden. Red je het nog? Hoe gaat het met de kinderen? Is je thuiswerkplek ideaal? Waar loop je tegen aan? Hoe bevalt het je? Oprechte interesse is key!!! 
 6. Eigenaarschap: Maak mensen zelf verantwoordelijk voor hun werk. Zorg dat ze het zo kunnen inrichten en regelen dat hun hun zelf het beste uitkomt. Nogmaals: Wie vertrouwen zaait zal dit oogsten. Voorkom leiderschap uit angst als ‘denk erom, wel je uren maken!’. Vraag wat men gaat doen en oppakken en laat mensen hun eigen doelen bepalen. Mensen lopen nu eenmaal harder voor zelfgekozen doelen! Zorg dat deze doelen concreet zijn (Hoeveel van wat ga je deze week doen?)
 7. Wilskracht: Zorg voor een hele duidelijke structuur. Elke dag een dagstart? Of begin van de week een weekstart en aan het eind een evaluatie? Zorg dat je die structuur biedt die mensen zelf aangeven nodig te hebben (niet: die jij denkt dat ze nodig hebben!). Juist in deze tijd: behandel een medewerker zoals deze medewerker behandeld wil worden. Hoe je erachter komt? Gewoon, vragen: ‘Wat verwacht je van mij, hoe kan ik je zo optimaal mogelijk ondersteunen deze periode?’
 8. Vitaliteit: Naar buiten voor een frisse neus is niet verboden. Regelmatig even afstand van je werk maakt dat je gedachten geordend worden en geeft nieuwe inzichten / creativiteit. Bovendien verhoogt het de productiviteit. Iemand die 50 minuten werkt en 10 minuten rust neemt is effectiever dan iemand die 60 minuten werkt. Benader thuis werken als een reguliere werkdag, hou je normale ritme aan en draag de kleding die je ook op de zaak / bij klanten zou dragen. Realiseer dat de zaken nu omgedraaid zijn. Vroeger werkte je standaard op de zaak en af en toe thuis, nu is thuis je werk geworden. Dit vraagt een flinke aanpassing. 
 9. Veerkracht: Onthoud continu dat er ooit een dag komt dat je terugkijkt op deze crises. Hoe wil je terugkijken? Wat wil je kunnen zeggen over deze periode? Zorg dat je nu dingen doet waar je later met trots op terug kunt kijken. Hoe gaaf is het als je ooit kunt zeggen: ‘Die Corona crisis was heftig, maar man wat heeft het ons ook veel gebracht’! 
 10. Zelfreflectie: Ga voor jezelf na waar jij nu tegen aanloopt. Wat doet deze crisis met jou? Waarschijnlijk ervaren je mensen exact hetzelfde. Wees mild voor jezelf, jij hebt de crisis niet veroorzaakt. Zorg dat ook jij gecoacht wordt op jouw mindere punten en benut juist nu je kwaliteiten. Vraag jezelf regelmatig af: wat zou een ideale leider in deze tijd doen? Is dat ook wat ik nu doe? 
 11. Feedback: Zorg voor de juiste input op basis waarvan je de beslissingen neemt. Rutte had het over de 50% van de informatie op basis waarvan hij 100 % van de beslissingen moet nemen. Welke 50% is dat voor jou? Hoe ga je dat regelen? Welke informatie wil je wekelijks in je mailbox hebben en hoe ga je daarvoor zorgen? Geef daarnaast minimaal net zoveel complimenten als feedback aan je team; bewaak deze balans dagelijks. Mensen lopen harder van complimenten dan van feedback, juist nu is een dosis complimenten en aanmoediging effectiever dan horen wat er beter kan! 
 12. Bijsturing: Kijk niet terug, maar verbeter wekelijks. Voer elke week een paar verbeteringen in op basis van wensen / input vanuit je team. Vraag hier nadrukkelijk naar, daag ze uit en maak ze hier verantwoordelijk voor. Stel experimenteel vast wat wel en niet werkt, laat vooral de resultaten bepalen of iets succesvol is, niet je onderbuikgevoel en/of andere angsten. 

Bron: Column Ben Tiggelaar, Gepubliceerd in NRC op 13 maart 2020Artikel: “Goede leiders geven vertrouwen aan de thuiswerkers, en worden daarvoor beloond”, Financieel Dagblad 28-3-2020

Michael van Leijen
michael@ambitiehuis.nl