De hamer werd niet overgedragen

We zoeken vrijwilligers

Afgelopen vrijdag was ik met een collega bij een ondernemersborrel in Heiloo. De borrel was georganiseerd tijdens culinair Heiloo waar een aantal horecagelegenheden fantastisch uitpakten met drank en heerlijk eten. Als leden van ondernemend Heiloo werden we gevraagd bijtijds te verschijnen aangezien de voorzitter afscheid nam. Henk Morsch had twintig jaar de voorzittershamer gehanteerd en vond dit een mooi moment om deze over te dragen. Het afscheid was mooi alleen de hamer werd niet overgedragen. Er was niemand die het stokje wilde overnemen. Na afloop sprak ik Henk en hij zei dat ze het voorlopig binnen het bestuur oplossen. Bijzonder dacht ik, ook bij de voetbal en een stichting waar ik aan verbonden ben zoeken we opvolgers en deze zijn ook moeilijk te vinden.

Hoe komt het toch dat het steeds lastiger wordt om mensen enthousiast te krijgen voor dergelijke verenigingen en stichtingen? Verschillende gedachten spelen door mijn hoofd.

Ligt het aan de tijd die het kost om een dergelijke functie te bekleden? Aan de andere kant, het is toch ontzettend leuk om met een groep mensen samen iets van de grond te krijgen en te behouden.

Komt het omdat mensen wel iets willen doen maar daar moet wel een geldelijke vergoeding tegenover staan, voor niets gaat de zon op?

Of zijn het de leden die zich steeds meer als consument gaan gedragen in plaats van als lid en daardoor veeleisender worden. Gevolg kan zijn dat vrijwilligers denken, daar heb ik geen zin meer in.

Zo spelen er veel vragen zonder concrete antwoorden door mijn hoofd.

Als ik voor mezelf spreek vind ik het onderdeel zijn van dergelijke verenigingen en stichtingen vooral een verrijking. Het ontmoeten van nieuwe mensen, het gezamenlijk oplossen van uitdagingen en het samen bouwen aan iets wakkert ambitie en energie aan.

Ik ben benieuwd wat jij wel of niet binnen een vereniging of stichting doet en waarom.