Wij van het AmbitieHuis geloven dat er meer potentie in mensen zit dan er uitkomt. Je kunt namelijk veel meer dan je zelf denkt! Het is onze ambitie om mensen op weg te helpen zodat ze dit potentieel daadwerkelijk gaan benutten.

 

Veranderen is vaak lastig. Kleine stapjes in de juiste richting zijn op lange termijn het meest effectief, maar waar begin je? De AmbitieMonitor is speciaal ontwikkeld om inzicht te krijgen in de eigenschappen die je nodig hebt om daadwerkelijk je ambitie te realiseren. Het geeft inzicht hoe een medewerker of team scoort ten opzichte van deze eigenschappen, zodat je gericht stappen kunt zetten.

AmbitieMonitor_logo_zwart_1000-600px

Trainers / Coaches

Ideaal hulpmiddel voor trainers en coaches. Zie hieronder voor de specifieke informatie.

HR managers / Leidinggevenden

Ideaal hulpmiddel voor HR managers en leidinggevenden. Zie hieronder voor de specifieke informatie.

Uniek concept

De AmbitieMonitor is een uniek concept dat de wensen en doelen van mensen koppelt aan de eigenschappen die nodig zijn om deze op succesvolle wijze te realiseren. Op basis van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst wordt een Ambitierapport vervaardigd. Hierin wordt visueel inzichtelijk gemaakt hoe de essentiële eigenschappen die nodig zijn (zoals bv motivatie, mindset, wilskracht, eigenaarschap en zelfreflectie) zich verhouden tot het ambitieniveau.

 

De AmbitieMonitor geeft geen adviezen. Het daagt uit om zelf, eventueel met behulp van anderen, de oplossing te vinden, op basis van je eigen score. Dit kan door iets dat al goed loopt te perfectioneren. Of door juist je blinde vlek zichtbaar te maken en daar mee aan de gang te gaan. Doordat het je eigen oplossingen zijn ben je meer gemotiveerd dit ook uit te voeren. Met de AmbitieMonitor kun je praktische korte termijn doelen stellen waarmee je direct  aan de slag kunt en die je helpen daadwerkelijk te veranderen.

Doel

Het hebben van visie, focus op wat je wil bereiken, en geloof hebben in je eigen ontwikkeling.

Doen

Het nemen van eigenaarschap, zorgen voor de juiste motivatie en zelfvertrouwen om de eerste stap(pen) te zetten.

Groei

Met voldoende vitaliteit en wilskracht om kunnen gaan met tegenslag.

Bloei

Het zorgen voor de juiste terugkoppeling, hierop kunnen reflecteren en vertalen naar nieuwe acties.

voorbeeld_rapport_AmbitieMonitor

AmbitieMonitor voor Trainers/Coaches

Ambitie = het vertonen van gedrag dat gericht is op succes
Mensen willen wel, maar missen vaak iets om hun ambities te vervullen. En dáár kom jij als trainer/coach in beeld. Als trainer/coach wil je snel achterhalen waar de belemmeringen bij je cliënt echt zitten, zodat je direct en gericht aan de slag kunt. De AmbitieMonitor is een doeltreffende en effectieve ontwikkeltool en geeft jou een prachtig handvat om tot de kern te komen. Hierdoor kun je jouw methodiek optimaal inzetten.

 

Het resultaat? Je coachtrajecten worden effectiever omdat je scherp stelt op dieperliggende oorzaken van gedrag. De kans op blijvende gedragsverandering neemt hierdoor met sprongen toe. Het concept is toepasbaar op individuele coachees en teams.

Stap 1: invullen van vragenlijsten (snel en efficiënt, max 10 minuten)
Stap 2: ambitierapport op individueel- en teamniveau (helder en overzichtelijk, binnen 5 minuten in je mail)
Stap 3: gerichte interventies (praktisch en werkzaam)

De AmbitieMonitor onderzoekt:

Visie

Focus

Mindset

Zelfvertrouwen

Motivatie

Eigenaarschap

Wilskracht

Vitaliteit

Veerkracht

Feedback

Zelfreflectie

Bijsturing

De AmbitieMonitor geeft inzage in:

 

 • ambitieniveau
 • kwaliteiten
 • blinde vlekken
 • ontwikkelruimte

De AmbitieMonitor is in te zetten bij:

 

 • individuele coachtrajecten
 • teamtraining
 • loopbaanontwikkeling
 • re-integratie
 • vitaliteit
 • creëren van een lerende organisatie

Je ontvangt de rapportages in pdf per mail. Prijs per rapportage: €60. Vraag naar onze pakketkorting! Vormgeving in eigen huisstijl is mogelijk

 

Meer weten?
Wil je eerst weten hoe het werkt? Geef je op voor een gratis Coach de Coach training. Klik hieronder voor meer informatie over deze geheel vrijblijvende training.

Coach de coach

Trainers en Coaches opgelet! De AmbitieMonitor® is zowel geschikt voor individuele coaching als voor teamcoaching. Kom ook naar de Coach de Coach dag welke speciaal georganiseerd is voor coaches en trainers die graag willen ontdekken hoe de AmbitieMonitor® optimaal in te zetten.

 

Tijdens deze training zullen alle voordelen van de AmbitieMonitor® worden toegelicht en daarnaast werken we, wanneer daar behoefte aan is, ook nog aan jouw coaching skills. Zo kun jij optimaal gebruik maken van dit prachtige product. Eén dagdeel training/kennis maken met de AmbitieMonitor® kost jou helemaal niets.

AmbitieMonitor voor HR Managers/Leidinggevenden

Ambitie als motor van blijvende gedragsverandering

Mensen willen wel, maar missen vaak de essentiële balans van eigenschappen om hun ambities te vervullen. Als hr-manager wil je graag achterhalen wat iemands sterke punten en valkuilen zijn. De Ambitiemotor® is een doeltreffend en tijdbesparend handvat om hierop zicht te krijgen en het ambitieniveau van medewerkers en teams objectief vast te stellen. De rapportage die je hierover ontvangt, kan snel en efficiënt vertaald worden naar de organisatiedoelstellingen.

 

Het resultaat? Doordat je focust op dieperliggende oorzaken, neemt de kans op blijvende gedragsverandering significant toe. Het concept is toepasbaar op zowel individuele medewerkers als teams.

Stap 1: invullen van vragenlijsten (snel en efficiënt)
Stap 2: ambitierapport op individueel- en teamniveau (helder en overzichtelijk)
Stap 3: inzicht in te ontwikkelen eigenschappen (realistisch en concreet)
Stap 4: zelf gericht interveniëren of dit uitbesteden (praktisch en werkzaam)

De AmbitieMonitor onderzoekt:

Visie

Focus

Mindset

Zelfvertrouwen

Motivatie

Eigenaarschap

Wilskracht

Vitaliteit

Veerkracht

Feedback

Zelfreflectie

Bijsturing

De AmbitieMonitor geeft inzage in:

 

 • ambitieniveau
 • kwaliteiten
 • blinde vlekken
 • ontwikkelruimte

De AmbitieMonitor is in te zetten bij:

 

 • strategisch hr-beleid
 • personeelsverloop
 • verlagen ziekteverzuim
 • Management Development Traject
 • mobiliteit
 • duurzame inzetbaarheid

Je ontvangt de rapportages in pdf per mail. Prijs per rapportage: €60. Vraag naar onze pakketkorting! Vormgeving in eigen huisstijl is mogelijk

 

Meer weten?
Wil je eerst weten hoe het werkt? Geef je op voor een gratis Coach de Coach training. Klik hieronder voor meer informatie over deze geheel vrijblijvende training.