Snel tot de kern, direct aan de slag

 

De AmbitieMonitor is speciaal ontwikkeld om inzicht te krijgen in de eigenschappen die je nodig hebt om daadwerkelijk je ambitie te realiseren. Het geeft inzicht hoe een medewerker of team scoort ten opzichte van deze eigenschappen, zodat je gericht stappen kunt zetten.

Ambitiehuis ontwikkel model - Ambitie model

Uniek concept

De AmbitieMonitor is een uniek concept dat de wensen en doelen van mensen koppelt aan de eigenschappen die nodig zijn om deze op succesvolle wijze te realiseren. Op basis van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst wordt een Ambitierapport vervaardigd. Hierin wordt visueel inzichtelijk gemaakt hoe de essentiële eigenschappen die nodig zijn (zoals bv motivatie, mindset, wilskracht, eigenaarschap en zelfreflectie, zie afb. hierboven) zich verhouden tot het ambitieniveau.

 

Het geeft geen adviezen. Het daagt uit om zelf, eventueel met behulp van anderen, de oplossing te vinden. Dit kan door iets dat al goed loopt te perfectioneren. Of door juist je blinde vlek zichtbaar te maken en daar mee aan de gang te gaan. Doordat het je eigen oplossingen zijn ben je meer gemotiveerd dit ook uit te voeren. Met de AmbitieMonitor kun je praktische korte termijn doelen stellen waarmee je direct  aan de slag kunt en die je helpen daadwerkelijk te veranderen.

Doel

Het hebben van visie, focus op wat je wil bereiken, en geloof hebben in je eigen ontwikkeling.

Doen

Het nemen van eigenaarschap, zorgen voor de juiste motivatie en zelfvertrouwen om de eerste stap(pen) te zetten.

Groei

Met voldoende vitaliteit en wilskracht om kunnen gaan met tegenslag.

Bloei

Het zorgen voor de juiste terugkoppeling, hierop kunnen reflecteren en vertalen naar nieuwe acties.

Voorbeeld van AmbitieMonitor

AmbitieMonitor als tool voor Trainers/Coaches/HR-managers

Ambitie = gedrag dat er op gericht is succes te boeken
Mensen willen wel, maar missen vaak iets om hun ambities te vervullen. En dáár kom jij als trainer/coach in beeld. Als trainer/coach wil je snel achterhalen waar de belemmeringen bij je cliënt echt zitten. Hierdoor kun je direct en gericht aan de slag. De AmbitieMonitor is een doeltreffende en effectieve ontwikkeltool. Het geeft jou een prachtig handvat om tot de kern te komen. Hierdoor kun je jouw methodiek optimaal inzetten.

 

Het resultaat? Je coachtrajecten worden effectiever omdat je scherp stelt op dieperliggende oorzaken van gedrag. De kans op blijvende gedragsverandering neemt hierdoor met sprongen toe. Het concept is toepasbaar op individuele coachees en teams.

Stap 1: invullen van vragenlijsten (snel en efficiënt, max 10 minuten)
Stap 2: ambitierapport op individueel- en teamniveau (helder en overzichtelijk, binnen 5 minuten in je mail)
Stap 3: gerichte interventies (praktisch en werkzaam)

Je krijgt inzage in:

 

  • ambitieniveau
  • kwaliteiten
  • blinde vlekken
  • ontwikkelruimte

In te zetten bij:

 

  • individuele coachtrajecten
  • teamtraining
  • loopbaanontwikkeling
  • re-integratie
  • vitaliteit
  • creëren van lerende organisatie

Je ontvangt de rapportages in pdf per mail. Prijs per rapportage: €60. Vraag naar onze pakketkorting! Vormgeving in eigen huisstijl is mogelijk

 

Meer weten?
Wil je eerst weten hoe het werkt? Geef je op voor een gratis Coach de Coach training. Klik hieronder voor meer informatie over deze geheel vrijblijvende training.

Coach de coach

Trainers en Coaches opgelet! De AmbitieMonitor® is zowel geschikt voor individuele coaching als voor teamcoaching. Kom ook naar de Coach de Coach dag. Speciaal georganiseerd voor coaches en trainers die graag willen ontdekken hoe de AmbitieMonitor® optimaal in te zetten.

 

Tijdens deze training zullen alle voordelen van de AmbitieMonitor® worden toegelicht. Daarnaast werken we, wanneer daar behoefte aan is, ook nog aan jouw coaching skills. Zo kun jij optimaal gebruik maken van dit prachtige product. Eén dagdeel training/kennis maken met de AmbitieMonitor® kost jou helemaal niets.